Gjate gjirimeve në Gjeravicë

Riti i “Të Qethave” në Alpet Shqiptare i cili zë fill shekuj më parë, po ruhet edhe sot e kësaj dite nga blegtorë të përkushtuar të cilët i orgazojnë ato qoftë me mbështetje institucionale apo me mjete vetanake. Njësoj ndodhi edhe sivjet në Qërshizën rrëzë Gjeravicës, në të cilën u mblodhën blegtorë nga bjeshkët rreth e qark për të mbështetur dhe përshëndetur vazhdimësinë e traditës së blegtorisë në familjen e një bariu i cili para pak muajsh ndërroi jetë… Reportazhi televiziv gjendet ketu

 

The old cultural ritual known as “Te Qethat” in Albanian Alps it’s organising centuries ago and is preserved untill now  by dedicated farmers, either with institutional support or in their own. This old tradition we found  now a dyas in Gjeravica, where the farmers gathered from the mountains around to give support and greet the continuation of this old cultural spiritual haritage in the family of a shepherd who passed away a few months ago …The TV Story can be find under the link

© RTK & Ajetë Shaban Beqiraj