Posts tagged Zhupë

Goranët përballë përpjekjeve për përvetësim

23 prill 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Goranët janë popull i vjetër ballkanik, me fe myslimane dhe gjuhë sllave, të cilët jetojnë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Per shkak te ketij diversiteti, goranet ndeshen me perpjekje te vazhdueshme te vendeve apo grupeve për t`i përvetësuar ata.  Gora, nje trekendesh nderkufitar ne jug te Kosoves, ne mes te Shqiperise dhe Maqedonise. Ajo i perket komunes se Dragashit dhe perbehet nga 18 fshatra. Te rreth 10 mije goranet e mbetur nga te 20 mije sa ishin gjithsejt, megjithese, ne shume raste… Read More