Posts tagged Zeqir Veselaj

Sfidat e mjedisit në Kosovë

Lumbardhi i Pejes 4 maj 2011, Dojce Vele. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në Kosovë është ministria me nivelin më të ulët të shpenzimeve. Mirepo, sektori po mbështetet nga shtetet donatore dhe Komisioni Evropian, i cili ka kërkuar nga qeveria e Kosovës zhvillimin e politikave afatgjate për të përballuar sfidat mjedisore. Në Kosovë, shumica e qytetarëve mjedisin ku jetojnë ende nuk e konsiderojnë si pjesë të veten dhe përtej shtëpisë dhe oborreve, cdo gjë është e huaj. Me qëllim të vetdijësimit të brezave të rinj se mjedisi i pastër… Read More

Mjedisi i ndotur në Kosovë

20 korrik 2009, Dojce Vele, Sipas Qendrës Rajonale të Mjedisit(REC) për Evropen Qendrore dhe Juglindore-Zyra në Prishtinë, vetëm 60 per qind e popullatës në Kosovë kanë qasje në ujw tw sigurt tw pijes , vetëm 50 per qind kanë qasje në sistemin e largimit të mbeturinave dhe në Kosovë ende nuk ka ndonjë impiant për trajtimin e ujërave të zeza. Nga ana tjetër, kontejnerët e mbeturinave dhe deponitë, për shumë familje  janë shndërruar në burim ekzistence.   „Jetoj nga mbeturinat!“ Ky është një refren i cili dwgjohet shpeshherw. Një realitetet i… Read More