Posts tagged Vushtri

Investimet në kthim dhe shtëpitë e boshatisura në Kosovë

2 mars 2010, Dojce Vele. Sipas të dhënave të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, deri më tani në Kosovë janë kthyer rreth 20 mijë të zhvendosur të të gjitha përkatësive etnike.  Ndërsa, brënda vitit 2010 parashihet kthimi i 2000 familjeve të tjera, kryesisht të komunitetit serb. Mirëpo, krahas investimeve në kthim, shumica e shtëpive ngelen të boshatisura.    Trembëdhjetë familje serbe të komunës së Vushtrisë, janë vetëm disa nga përfitueset e projekteve të qeverisë së Kosovës për kthimin, të cilave me 400 mijë euro nga buxheti i Kosovës, iu ndërtuan… Read More