Posts tagged uji

Probleme të shumta me ujë të pijes në Kosovë

Qytetaret marrin uje te Kroji i Curraj,Strellc 23 mars 2012, Dojçe Velle. Banorët e zonave rurale në Kosovë janë të ekspozuar rrezikut të vazhdueshëm prej sëmundjeve nga uji i ndotur. Bashkimi Evropian synon që deri me 2020 asnjë vendbanim në Kosovë të mos mbetet pa u furnizuar me ujë higjienik, ndërsa Republika Federale e Gjermanisë ka shpenzuar 33 milionë euro vetëm në përmirësimin e furnizimit me ujë të pijes “Unë jam ai si duhet me e rezervu ujin 24 orë nëpër shishe e me pi atë lloj uji, se 2… Read More

Sfidat e mjedisit në Kosovë

Lumbardhi i Pejes 4 maj 2011, Dojce Vele. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në Kosovë është ministria me nivelin më të ulët të shpenzimeve. Mirepo, sektori po mbështetet nga shtetet donatore dhe Komisioni Evropian, i cili ka kërkuar nga qeveria e Kosovës zhvillimin e politikave afatgjate për të përballuar sfidat mjedisore. Në Kosovë, shumica e qytetarëve mjedisin ku jetojnë ende nuk e konsiderojnë si pjesë të veten dhe përtej shtëpisë dhe oborreve, cdo gjë është e huaj. Me qëllim të vetdijësimit të brezave të rinj se mjedisi i pastër… Read More