Posts tagged Trafikimi i qenieve njerezore

Si të luftohet trafikimi i qenieve njerëzore në Kosovë?

 5 dhjetor 2010, Dojce Vele, Izolimi i tepruar, gjëndja e rëndë ekonomike dhe shpresa për një jetë më të mirë, mbesin shkaku kryesor i trafikimit të femrës në Kosovë. Format e rekrutimit janë të shumëllojshme dhe përfshijnë edhe vajzat e mitura. Diku në qytetin e Prishtinës, në një shtëpi të njohur si Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të Qënieve Njerëzore përherë gjejnë strehë femra, të cilat në kërkim të një jete më të mirë kanë përfunduar në duar të trafikantëve. Dhe, aq sa lejojnë rrethanat vendndodhja… Read More

Norvegjia me projekt kunder trafikimit ne 5 shtete te rajonit tone

8 tetor 2006, Dojce Vele, Nje projekt Kunder Trafikimit te Qenjeve Njerezore, i cili filloi ne Bullgari dhe ne Rumani, pas Shqiperise tashme po implemenothet edhe ne Kosove. Ky projekt qe eshte nisme e Ministrise se Puneve te Jashtme te Norvegjise, i cili pas Kosoves do te vazhdojë edhe ne Maqedoni. Termi trafikim po ze vend gjithnje e me shume ne shoqerine e Kosoves. Viktimat  mund te jene brenda shtetit apo nga shteti ne shtet. Viktimat te tilla ka edhe nen moshen 18-te vjecare, te cilat si raste te zbuluara,… Read More