Posts tagged Shkurorezimet ne Kosove

Rritet numri i shkurorëzimeve në Kosovë

20 janar 2010, Dojçe Welle. Edhepse në krahasim me vendet perëndimore dhe ato të rajonit, numri i shkurorëzimeve në Kosovë është më i vogël, dukuria është aktuale dhe në rritje. Shkaqet kryesore, dhuna në familje si dhe gjëndja e rëndë ekonomike. Një barakë e drunjtë rrëzë pishave të Deçanit është vendbanimi i Safete B., e shkurorëzuar tashmë, e cila thotë se dy vjet pas lindjes së vajzës është nxjerrë në rrugë nga bashkëshorti dhe familja e tij. Ndërsa, barrën e fanatizmit të traditës patriarkale duhet të bartë e vetme, sepse… Read More