Posts tagged Sabrije Zeqaj

Infrastrukturë e papërshtatshme për persona me nevoja të veçanta

15 prill 2011, Dojçe Vele. Objekte e papërshtatshme arkitektonike për personat me nevoja te vecanta vështirëson qasjen e tyre të lirë. Përkrahur nga Komisioni Evropian në bashkëpunim me shoqatën “Handikos”, një problematikë e tillë po ngritet nëpër komuna të Kosovës me qëllim të senzibilizimit të faktorëve vendimmarrës në nivelet e qeverisjes lokale. Mirushe Pajazitaj nga Strellci, edhepse u lind me probleme me femurin, vullneti brënda vetes nuk e la të dorëzohej asnjëherë. Mirëpo, mundësitë e vogla për punësim dhe refuzimet me të cilat përballet pas cdo tentimi, vazhdimisht ia kujtojne se… Read More