Posts tagged Mjedisi i ndotur

Mjedisi i ndotur në Kosovë

20 korrik 2009, Dojce Vele, Sipas Qendrës Rajonale të Mjedisit(REC) për Evropen Qendrore dhe Juglindore-Zyra në Prishtinë, vetëm 60 per qind e popullatës në Kosovë kanë qasje në ujw tw sigurt tw pijes , vetëm 50 per qind kanë qasje në sistemin e largimit të mbeturinave dhe në Kosovë ende nuk ka ndonjë impiant për trajtimin e ujërave të zeza. Nga ana tjetër, kontejnerët e mbeturinave dhe deponitë, për shumë familje  janë shndërruar në burim ekzistence.   „Jetoj nga mbeturinat!“ Ky është një refren i cili dwgjohet shpeshherw. Një realitetet i… Read More