Posts tagged Instituti

Probleme të shumta me ujë të pijes në Kosovë

Qytetaret marrin uje te Kroji i Curraj,Strellc 23 mars 2012, Dojçe Velle. Banorët e zonave rurale në Kosovë janë të ekspozuar rrezikut të vazhdueshëm prej sëmundjeve nga uji i ndotur. Bashkimi Evropian synon që deri me 2020 asnjë vendbanim në Kosovë të mos mbetet pa u furnizuar me ujë higjienik, ndërsa Republika Federale e Gjermanisë ka shpenzuar 33 milionë euro vetëm në përmirësimin e furnizimit me ujë të pijes “Unë jam ai si duhet me e rezervu ujin 24 orë nëpër shishe e me pi atë lloj uji, se 2… Read More