Posts tagged Idriz Ibraj

Çfarë vendi zë “Deutsche Welle” në Kosovë ?

18 prill 2008, Dojce Velle, Redaksia shqipe e Radios Dojçe Vele, e krijuar në 1992 ka arritur vit pas viti arriti te bëhet ndër radiot më të dëgjuara. Ndërsa, në terrin e regjimit të viteve 90-të ajo mbeti dritarja e vetme informative për shqiptarët e Kosovës. “Dojce Vele – Programi i pasdites”. Kjo është sigla identifikuese e frekuencave të Dojçe Vele-s në shqip, dritarja e vetme në terrin informati të viteve 90-të, në Kosovë. “Ju flasim drejperdrejt nga Gjermania. Po dëgjoni radion, Dojçe Vele!” – sinjal për t´u mbledhur rreth… Read More