Posts tagged Hasan Preteni

Kosova „lufton“korrupcionin me korrupcion

Korrupcioni,nder problemet me te medha n´Kosove(DW) 10 shtator 2012, Radio Kosova. Megjithëse korrupcioni në rritje në Kosovë, nuk ka rezultate të dukshme për luftimin e tij përvec disa arrestimeve me pompozitet, shumica prej të cilëve më pas shpallen të pafajshëm. Që nga themelimi I Agjencisë Kosovare Antikorrupcion janë ngritur 214 kallzime penale në të cilat janë të perfshirë 700 zyrtarë. Korrupcioni konsiderohet si problemi kryesor ne nivel global krahas terroirzimit dhe trafikimit me drogën, shtrirja e të cilave edhe mundësohet nga  kjo dukuri. Sepse,vetëm dhënja dhe marrja e ryshfetit nuk… Read More

Në Kosovë zyrtarët pasurohen e populli varfërohet

19 shtator 2009, Dojçe Velle. Sipas Agjensisë Kosovare Kundër Korrupsionit, korrupcioni është i shtrirë që nga pushteti qendror e lokal deri te ndërmarrjet publike ndërsa, në rend të parë rradhitet gjyqësori. Mosraportimi i rasteve pengon luftimin e kësaj dukurie. Kredi për “blerjen” e vendpunimit Ejup Berisha nga Gjurgjeviku i Klinës, ka bindjen se në Kosovë problemet zgjidhen vetëm me dhënie të mitos. Dhe, megjithëse halli e ka bërë të dalë jashtë vetes, ai tashmë ka kuptuar se është viktimë e një mashtrimi. “N´paq pare me ju dhanë…Një vëlla temin që… Read More