Posts tagged Gani Toska

Varfëria i mban romët, ashkalinjtë dhe egjiptasit larg shkollimit

Romët kremtojnë Shën Gjergjin 5 dhjetor 2008, Dojçe Velle. Sipas disa sondazheve, një e katërta e fëmijëve rom, ashkalij dhe egjiptas nuk ndjekin as shkollën fillore. Ndërsa, ndër arsyet kryesore të mungesës së arsimimit është gjendja e rëndë sociale. Romi 24 vjeçar, Mehmet Pllana, është më i madhi prej gjashtë fëmijëve në familjen e tij, të cilit për shkak të gjëndjes së rëndë ekonomike, është dashur të ndërpresë shkollimin. „Kam vetëm katër vjet shkollë, kurrgjo tjetër. Më është dashur të punoj, se s´kemi pas kushte… Jemi tetë anëtarë. Vëllezërit e… Read More

25 familje rome dhe egjiptiane kthehen në Pejë

5 shtator 2006-Dojçe Vele. Në Kosovë, vazhdon plotësimi i standardit tre dhe katër që ka të bëj me lirinë e lëvizjes dhe kthimin e të zhvendosurve. Në qytetin e Pejës u rikthyen edhe 25 familje rome dhe egjiptase, të cilat për shtatë vjet jetuan të zhvendosur në Mal të Zi Ndërtimin e 29 shtëpive në rajonin e Pejës mundësoi qeveria e Holandës. Ndërsa, me realizimin e këtij projekti të realizuar nga organizata holandeze DRC, përfituan 24 familje të komunitetit rom dhe egjiptian, si dhe 4 familje të pastrehë të komunitetit… Read More