Posts tagged Divizioni per Ndihme Viktimave te Trafikuara

Si të luftohet trafikimi i qenieve njerëzore në Kosovë?

 5 dhjetor 2010, Dojce Vele, Izolimi i tepruar, gjëndja e rëndë ekonomike dhe shpresa për një jetë më të mirë, mbesin shkaku kryesor i trafikimit të femrës në Kosovë. Format e rekrutimit janë të shumëllojshme dhe përfshijnë edhe vajzat e mitura. Diku në qytetin e Prishtinës, në një shtëpi të njohur si Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të Qënieve Njerëzore përherë gjejnë strehë femra, të cilat në kërkim të një jete më të mirë kanë përfunduar në duar të trafikantëve. Dhe, aq sa lejojnë rrethanat vendndodhja… Read More