Posts tagged Decentralizimi

Reforma e pushtetit lokal në Kosovë

28 dhjetor 2007, Dojçe Vele. Me anë të një rregulloreje të re, kryetarët e rinj komunal do të kenë më shumë konpetenca për reformimin e pushtetit local. Por, zbatimi I procesit të decentralizimit pritet të fillojë pas zgjidhjes së statutit te Kosoves. Reformat e pushtetit lokal, në Kosovë, filluan me themelimin e tri pilot njësive komunale: atë të Junikut, me shumicë shqiptare; të Mamushës, me shumicë turke si dhe atë të Graçanicës, me shumicë serbe. Ministri I pushtetit lokal dhe njëherit, zevendëskryeministër I Kosovës Lutfi Haziri, mendon se procesi I… Read More