DAAD – Këmbimi akademik i Gjermanisë me Kosovën

Katharina Ertle, DAAD ne Prishtine

 

-se
13 nentor 2012, Dojce Vele. Shërbimi Gjerman për Këmbime Akademike (DAAD) për të diplomuarit dhe doktorantët nga Kosova, çdo vit ofron bursa të ndryshme për studim të mëtejmë në universitetet gjermane, me qellim te mbledhjes se përvojave të reja dhe krijimit te rrjeteve nëpërmjet të cilave do të krijohej lidhje ndermjet popujve dhe shteteve.Vetem vitin e kaluar, zyra e DAAD-së nëpërmes bursave të ndryshme ka mbështetur 96 bursiste nga Kosova, për  studim, ligjërim apo hulumtime në Gjermani.

Florina Haziri nga Prishtina jetoi në Gjermani prej moshës 10-të deri në 18-të vjec.Prandaj e ndjen Gjermanine aq afer sa t´perpiqet vazhdimisht për t´i qënë pranë,fillimisht me studimin në nivelin e parë në gjermanistikë në në Universitetin e Prishtinës dhe mepastaj,aplikimi tek Zyra Ndërlidhëse e DAAD(Sherbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik), për bursë studimore në ndonjë universitet gjerman. Me 2007të  ëndërra e saj u bë realitet dhe ajo dy vjet e gjysmë bëri  master në Universitetin e  Würzburgut.  „Pata ndjenjën se isha për herë të parë në Gjermani se tashmë isha e diplomuar për dallim nga herë e parë,që isha si fëmijë. Ndërsa, me e vecanta në universitetet gjermane për mua ishtë laramania e lëndëve dhe
Florina Haziri,ish-bursiste e DAAD
 lëndët e shumta zgjedhore, me anë të të cilave kemi pas mundësi të thellohemi më shumë në fushat që na interesonin. Këtë mundësi nuk e kishim në Prishtinë”,thotë Florina. 
Alban Kajtazi, 33 vjec, pas studimeve në Universitetin e Prishtinës, më një burse të DAAD-së udhëtoi për në Universitetin e Marburgut për punimin e diplomës në semestrin dimëror 2006/2007. Ndërsa me 2010, bursa studimore nga DAAD ia mundesoi masterin per Integrime Evropiane në Universitetin e Kemnicit(Kemnitz), ku mori përtej të priturës. „ Faktikisht,universitetet gjermane ofrojnë gjithcka dhe unë mora më shumë se prita. Ndërsa, përshtypja më e madhe  për mua ishtë marrëdhënjet student-profesor , gjithmone i hapur e i gatshëm për ndihmë e konsultime, i cili nuk krahasohet me atë në Kosovë ku profesori konsiderohet si i paprekshëm”, thotë Albani.
 
Vitin e kaluar nga DAAD  96 bursistë nga Kosova
 
DAAD(Sherbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik)që nga viti 1990 është i perfaqësuar në Kosovë me një

 lektorat në Universitetin e Prishtinës. Ndersa, parësore janë këshillimet ditore për bursat interesante që ofron, thotë për Dojce Vele-n Katharina Ertle, lektore në Zyrën Ndërlidhëse  të DAAD-së, dega  e 
Alban Kajtazi,ish bursiste i DAAD-se
gjuhës gjermane në Fakultetin e Filologjisë.
 „Mundësia e parë që ofrohet është Programi i Bursave për Master ku DAAD financon studim dyvjecar për studentët  që kanë kryer nivelin e parë. Programi i dytë janë bursat hulumtuese për studentët e diplomuar dhe shkënctarët e rin,j të cilet pas hulumtimit disamujor  në Gjermani vazhdojnë punën akademike në vendin e tyre apo n´raste të vëcanta, në Gjermani. Dhe e treta, janë bursat për kurse verore të gjuhës në Gjermani për student dhë të diplomuar, për cfarë nuk ka shumë interesim meqë pjesa dërmuese e studentëve nga Kosova janë të shtyrë të punojnë gjatë verës”,shpjegon zonja Ertle,sipas së cilës vetëm në vitin 2011 DAAD ka mbështetur  110 bursistë nga shtetet e rajonit, 96 prjt e cilëve nga Kosova ndërsa për programin e bursave 2013/2014 janë edhe 50 aplikues.
 
Studentë e shkencëtar edhe nga Gjermania në Kosovë
 
Katharina Ertle,lektore e DAAD
Por, e vecanta në rajon është programi i DAAD/OPI(Open Society Institute)i cili ofron bursa  për master ose doktoraturë në resurse njerëzorë, shkenca sociale dhe në ato shoqërore,shton z.Ertle: „Programi per Diploma Master ose Doktoraturë për student dhe shkenctar nga Kaukazi, Azia Qendrore, Moldau, Ukraina dhe Evropa Juglindore ka për qëllim ndërtimin e rrjeteve ndërmjet studentëve me qëllim të rikthimit të tyre në rajon dhe përafrimit të këtyre vendeve ndërmjet vete. Dhe unë mburrem me faktin se tashmë kemi 10 bursa për Kosovë, ndërsa shpreoj për më shumë”.
 
Në vitin e kaluar qendruan në Kosovë 14 studentë, shkenctarë dhe mësimdhënës të shkollave të larta nga Gjermania. „Gjithsesi,kjo është e rëndësishme dhe interesante sepse profesorët e shkollave të larta dhe fakulteteve të Universitetit të Prishtinës janë  pjesë e rrjetit të Paktit të Stabilitetit dhe përmes  mjeteve të projektit „Rindërtimi akademik i Evropës Juglindore“ financohen mbi 60 perqind e këtyre nevojave. Ky projekt ka për qëllim rindërtimin e urav të rrënuara gjatë luftës dhe të solidaritetit në rajon, nëpërmjet profesorëve dhe shkenctarëve nga Gjermania.  Më duhet ta pranoj se kam takuar njerëz në Prishtinë angazhimi i të cilëve me ka prekur“,pohon Ertle.
 
Bashkëpunimi i UP-së me universitetet gjermanofolëse është traditë
 
Hana Kursani nga Zyra për Marrëdhwnje me Jashtë në Universitetin e Prishtinës thotë se të rinjtë nga Kosova janë tejet të interesuar për studime në universitetet gjermanofolese.
 
„Kjo, për shkak se e kemi traditë të bashkëpunojmë në fushën e arsimit të lartë.  
Andaj, kur studentët vinë në zyrën tonë për mundësi studimi në universitete gjermane ne i drejtojmë tek Zyra  DAAD-së. Me 2012, UP ka nënshkruar me DAAD-në një projekt bashkëpunimi me Universitetin e Lajpcikut(Leipzig), i cili synon shkëmbimin në nivel të masterit, doktoraturës dhe të kërkimeve shkencore”, shpjegon Kursani.
 
Hana Kursani, nga Zyra per
Marredheni me jashte ne UP
Por, për shkaqe të ndryshme, shumica e studentëve s´mund t´i  shfrytëzojnë këto mundësi. Prandaj, Florina dhe Albani, ish bursistë të DAAD-së sugjerojnë hulumtim dhe kurajo më të madhe për t´i shfrytëzuar këto shanse për jetë.
 
“Duhet më shumë publicitet nga Zyra e DAAD-së këtu si dhe hulumtim nga vet studentët, meqë pjesa dermuese mendon se ato bursa janë vetëm për studentët e gjuhës gjermane. Prandaj, iu kisha thënë mos të hezitojnë dhe t´i shfrytëzojnë mundësitë që ofron shteti gjerman”, porosit Albani. Ndërsa Hana shton:  „Aplikoni! Mos i leni konkurset të mbyllen pa aplikantë cfarë ndodh shpeshherë”.
 
Sherbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik(DAAD) per vitin 2013/2014 ofron bursa për: Kurse Verore në Gjermani për Student të Huaj dhe të diplomuar; Bursa Studimi për të Diplomuarit në të gjitha Diciplinat; Bursa DAAD/OSI për Master dhe Doktorature;Bursa për Studentë të Diplomuar dhe Shkenctarë të Rinj si dhe Qëndrim disamujor në Gjermani për punë hulumtuese për profesorë dhe shkenctarë.

Leave A Comment

Your email address will not be published.