Qytetarët e Kosovës shquhen për tolerancën fetare

13 nentor 2010, Dojce Vele, Krishtërimi katolik është një fe e njohur tradicionalisht për shekuj në Kosovë. Me rënien e Kosovës nën pushtues të ndryshëm, në territorin e saj u shtri edhe besimi mysliman dhe ai ortodoks. Gjatë luftërave dhe trazirave të ndryshme janë shkatërruar dhe djegur shumë monumente fetare myslimane e ortodokse, por Kosova vazhdon të mbetet ndër vendet me tolerancë të lartë fetare.
 

 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4890101,00.html

Leave A Comment

Your email address will not be published.