Mërgata kosovare dhe shteti i Kosovës

7 gusht 2009, Dojce Vele, Radio Kosova & Ble Sky, Republika e Kosovës ka një diasporë të fuqishme dhe numerikisht të madhe, e cila deri me tani nuk është shfrytëzuar në formë të organizuar në të mirë të zhvillimit të shtetit të Kosovës. Ndërsa formimi i një institucioni qeveritar i cili do të merrej me problemet e diasporës, do të mundësonte një lidhje më të fortë si dhe do të hapte mundësinë për tërheqjen e kapitalit të tyre në Kosovë. A është diaspora kapital i humbur apo një shpresë e madhe për rimëkëmbjen e ekonomisë kosovare dhe a po bën Kosova sa duhet, për të shfrytëzuar në mënyrë të duhur potencialet e diasporës? 

Leave A Comment

Your email address will not be published.