“Ne të gjithë ëndërrojmë për një kopsht magjik me trëndafila ne horizont në vend që të shijojmë trëndafilat që lulëzojnë jashtë dritareve tona…” – Dale Carnegie

“We are all dreaming of some magical rose garden over the horizont instead of enjoying the roses blooming outside our windows today.” – Dale Carnegie

RELAXING MUSIC AND AMAZING NATURE – Kosovo

Trendafilat ne dritare

24 maj 2022,Pejë

© Ajetë Shaban Beqiraj Official