Te”Ura e Shenjt”mbi Drinin e Bardhë

Drini i Bardhë i cili buron rrëzë malit të Rusolisë, njihet si burimi më i fuqishëm në Gadishullin Ilirik me sipërfaqen e ujëmbledhësit prej rreth 4,265 kilometër katrorë. Rrjedha e tij gjarpëron 122 kilometra përgjatë Rrafshit të Dukagjinit për t’u bashkuar afër Kukësit me Drinin e Zi. Shënimi i Ditës së Drinit nga shoqëria civile me këtë ngjarje te “Ura e Shenjt”, ka për qëllim sinsibilizimin e opinionit për vlerat jetike të Drinit për të pesë shtetet në të cilat shtrihet rrjedha e tij. Reportazhi televiziv nën këtë link

The river “Drini i Bardhë” at the foot of the Rusolia mountain, is known as the most powerful  river  source in the Illyrian Peninsula with a catchment area of about 4,265 square kilometers. It flows 122 kilometers along the Dukagjini Plain to join near Kukes with the Black Drini.  The celebration of “Drini Day” by the civil society at the “Ura e Shenjt”(Holy Bridge), aims to raise awareness of the public about the vital values of Drini for the five regional states in which it flows. The TV Story can be find under the link