Gjermania mbështet aftësimin profesional në Kosovë

Mbi 60 mije nxenes ne shkollat profesionale, ne Kosove

Dojce Vele, 2 gusht 2013, Një marrëveshje ndermjet Gjermanise dhe Kosoves në fushën e arsimit dhe të aftësimit profesional  do të ndikojë që Kosova të ketë kaudro ekuivalente me ato të shteteve të Bashkimit Evropian. Gjermania është njëri ndër donatorët qëndror në sferën e arsimit profesional dhe mbetet model i rëndësishëm për zhvillimin e mëtutjeshëm të kësaj fushe te arsimit ne Kosove.
Shkolla e Mesme Teknike në Decan, komunë në perëndim të Kosovës, është ndër shkollat më të suksesshme nga të 62 shkollat profesionale në Republikën e Kosovës. Aktualisht me 868 nxënës të cilët përcjellin mësimet në: informatikë, telekomunikacion, instalim ujësjellësi, automekanik, turizëm, zdrukthtari, kontabilitet, tregti si dhe në banka dhe sigurime, suksesin e saj dëshmon pothuaj cdo vit me radhitjen në vendin e parë në Provimin e Maturës. Dhe kjo, falë kushteve të punës dhe përkushtimit të stafit,  thotë drejtori I kesaj shkolle Zenel Kasumaj. “ Falë bashkëpunimit të mirë me institucione vendore dhe organizatat ndërkombtare, ne kemi siguruar paisje të shumta kabinetike të cilat na kanë mundesuar të kemi rezutate shume të mira në procesin edukativo arsimor dhe në aftësimin profesional dhe në arsim joformal. Këtu do doja të përmend mbështetjen e  shtetit gjerman në trajnimin e kuadrit arsimor si dhe në sigurimin e paisjeve në kabinetin e automekanikeve, që është një ndihmë e madhe”,  thotë drejtori Kasumaj.

Suksesi në shkollat profesionale-I garantuar 

Nxënëse nga Shkolla e Mesme Teknike, në Decan

Endrit Kukalaj është vetëm njëri nga nxënësit e dalluar I cili nga kjo vatër diturie do të dal si profesionist. I orjentuar në profilin e informatikës, ai në garat komunale në matematikë ka zënë vendin e parë ndërsa në Olimpiaden  e Matematikës  në nivel republikan është radhitur në dhjetëshen e parë.“Kjo është meritë e stafit arsimor I cili është tejet I përkushtuar dhe jep të pamundurën të na përgatis profesionalisht. Por, shtytje e madhe janë edhe kushtet adekuate nëpër kabinete, meqënse ato që mësojmë në teori i demonstrojmë  në praktikë. Prandaj, ne ju jemi mirënjohës institucioneve tona dhe donatorëve, me theks të vecantë Gjermanisë e cila ka  dhënë shumë për arsimin profesional anëmbanë Kosovës”,thotë Endriti.

Shkolla të suksesshme profesionale ka edhe në Pejë, në Gjilan, në Prizren, në Prishtinë, ndërsa prinë shkollat bujqsore, në të cilat DANIDA e Danimarkës ka ndihmuar shumë në ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturore në 5 prej 15 shkollave mikse bujqsore, thotë për DW-në Ragip Gjoshi, këshilltar politik për qështje të arsimit profesioanl në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në qeverinë e Kosovës.

Mbështejte teorike dhe praktike nga Gjermania

Përderisa, me Marrëveshjen për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë, nënshkruar nga ministri per arsim, shkencë dhe teknologji i Kosovës, z.Rame Buja  dhe nga senatori gjerman  i shtetit per shkolla, arsim dhe aftesim profesiona,l z.Ties Rabe, në Hamburg, roli I Gjermanisë në këtë fushë do të shumëfishohet. Këshilltari Gjoshi  shpejgon për DW-në se: „Në bazë të marrëveshjes, ministria e këtij landi përmes GIZ-së synon të mbështes projektin e arsimit dhe aftësimit profesional për konceptimin e ndërtimit të dy qendrave të kompetencës si dhe për themelimin e agjencioneve të arsimit dhe të aftësimit profesional. Dhe jemi të bindur se brënda këtij viti do të mundësojmë themelimin e Agjencionit të Arsimit dhe të Aftësimit Profesional I cili do të jetë në funksion të zhvillimit të mëtejmë të shkollave të aftësimit dhe arsimit profesional”.

Ragip Gjoshi, këshilltar për arsim profesional-MASHT

62 shkolla të aftësimit profesional me mbi 60 mijë nxënës

Në Republikën e Kosovës janë mbi 60 mijë nxënës të përfshirë në arsimin profesional të cilët mësojnë në 62 shkolla profesionale: 4 prej tyre të Qendrës së Kompetences me 14 milionë euro  të investuara nga qeveria norvegjeze dhe ajo e Luksemburgut. Ndërsa, mbështetja gjermane për zhvillimin e mëtutjeshëm të këtyre kapaciteteve, sipas këshilltarit Gjoshi, do të orjentohet në zhvllimin dhe përshtatjen e udhëzimeve administrative, në filozofinë e menagjimit dhe të konceptit të komunikimit, në menagjimin e bordeve dhe të raporteve, në menagjimin e investimeve, në zhvillimin e planeve ekonomike dhe të biznesit, zhvillimin e kapaciteteve menagjuese dhe udhëheqëse të shkollave, në sqarimin e përgjegjësive ndërmjet agjencionit, ministrisë dhe komunave, etj.

Zvogëlim i papunësisë dhe kuadro ekuivalente me ato të BE-së

Një koncept i tillë do të ndihmojë në avancimin e fushës së arsimit profesional, por gjithsesi edhe në thithjen e donacioneve që janë të gatshëm të ndihmojnë në këtë sferë të arsimit, mendon z.Gjoshi.“Agjencioni do t´jetë një kupolë e arsimit, nën menagjimin e të cilit do të futen edhe qështja e avancimit të mësimdhënësve, të shkollave, qështja e hartimit të standardeve dhe profesionit, qështja e kurrikulave dhe teksteve mësimorë si dhe bashkëpunimi ndërkombtar me IPA-n dhe programe tjera të shteteve të BE-se“, thotë z.Gjoshi, i cili beson se kuadrot e përgatitura në këto shkolla do t´jenë ekuivalente me ato të shteteve të BE-së. “ Jam i bindur se refleksioni do t´jetë shumë më I madh në zbutjen e papunësisë së rinisë sonë numerike dhe të mrekullueshme,  të cilët janë të interesuar të mësojnë edhe gjuhë të tjera  që të integrohen, të punësohen dhe të ndikojnë që Kosova me hapa të sigurt të ecën përpara“.

Gjermania është njëri ndër donatorët qëndror në sferën e arsimit profesional dhe mbetet pike referimi dhe model i rëndësishëm për zhvillimin e mëtutjeshëm të kësaj fushe të arsimit në Kosovë.

Leave A Comment

Your email address will not be published.