Date Archives October 2020

Nëpër erën pandemike…

“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination”. J. Dean P.S.Gjirime në tarrasën time gjatë kohës në karantinë… Video© Ajetë Shaban Beqiraj