Date Archives November 2017

Pikniku shqiptar në Nju Jork

Bashkim i komunitetit rreth gjuhës, këngës, valles dhe lojërave tradicionale shqiptare, përafrimi i familjeve si dhe njoftimi i të rinjve si mënyra më e mirë kundër asimilimit, është qëllimi kryesor i pikniqeve të cilat organizohen nga shoqatat shqiptare në Nju Jork dhe më gjërë. Në këtë reportazh është sjell pak nga atmosfera e larmishme dhe aktivitetet e shumta të piknikut vjeshtor 2017, organizuar nga shoqata Ana e Malit dhe Fondacioni Plavë-Guci. Youtube link © RTK & Ajetë Shaban Beqiraj