Date Archives August 2013

BE ndihmon kthimin e të zhvendosurve romë dhe ashkali

Kampi i refugjatëve Konik në Mal të Zi(foto UNHCR) 20 gusht 2013, Dojçe Velle. Zyra e BE-së në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim dhe UNHCR, ka lansuar një projekt per kthimin në Kosovë e të zhvendosurve RAE nga Mali i Zi dhe ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Lexo më shumë… Projekti ka për qëllim mbështetjen e qeverisë së Kosovës në përpjekjet për të siguruar të drejtën e kthimit në Kosovë për të gjithë, lehtësimin e kthimit vullnetar, si dhe gjetjen e zgjidhjes afatgjatë për këto familje…. Read More

Përpjekje të përbashkëta për luftimin e krimit të organizuar në Kosovë

Konferencë rreth krimit të organizuar në Kosovë 7 gusht 2020, Dojçe Velle. Një marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe EULEX-it për shkëmbimin e informatave të inteligjencës, pritet të zvogëlojë krimin e organizuar në Kosovë.  Krimi i organizuar është një dukuri shqetësuese dhe mjaft prezente në Republikën e Kosovës, e cila më tepër është i shprehur në trafikimin e narkotikëve, në kontrabandën me migrantë, në trafikimin me qënie njerëzore, krime ekonomike dhe korrupsion. Ndersa, Divizioni Kundër Krimit të Organizuar në kuadër të Policisë së Kosovës, bazuar në misionin dhe… Read More

Gjermania mbështet aftësimin profesional në Kosovë

Mbi 60 mije nxenes ne shkollat profesionale, ne Kosove Dojce Vele, 2 gusht 2013, Një marrëveshje ndermjet Gjermanise dhe Kosoves në fushën e arsimit dhe të aftësimit profesional  do të ndikojë që Kosova të ketë kaudro ekuivalente me ato të shteteve të Bashkimit Evropian. Gjermania është njëri ndër donatorët qëndror në sferën e arsimit profesional dhe mbetet model i rëndësishëm për zhvillimin e mëtutjeshëm të kësaj fushe te arsimit ne Kosove. Shkolla e Mesme Teknike në Decan, komunë në perëndim të Kosovës, është ndër shkollat më të suksesshme nga të 62 shkollat… Read More