Date Archives September 2012

Këmbime ndërkulturore Kosovë-Gjermani

28 shtator 2012,Dojce Vele,Marrëveshja nderkulturore Kosovë-Gjermani, është marrëveshja e parë qe ka nenshkruar Kosova pas heqjes se mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisw, e cilazevendeson marreveshjen e vitit 1969 ndermjet Gjermanise dhe ish-RSFJ-se.

Marrëveshja ndërkulturore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale të Gjermanisë është një kornizë e bashkëpunimit dhe të shkëmbimit ndërkulturor ndërmjet të të dyja shteteve. Milena Wendering, zëdhënëse për politikë dhe kulturë në ambasadën gjermane në Prishtinë  thotë për Deutche Ëelle-n, se:
 
„E vecanta e kwsaj marrwveshjeje wshtw se kjo wshtw vazhdimwsi e marrwveshjes ndwrmjet ish Republikws Socialiste Federaitve tw Jugosllavisw dhe Gjermanisw nw vitin 1969. Nwpwrmjet kwsaj marrwveshjeje wshtw vwnw baza e njw shkwmbimi ndwrkulturor“.
 
Një marrëveshje e ngjashme para 40 vitesh
 
Sipas zonjës Wendering, brenda kornizës së kësaj marrëveshjeje përfshihen shumë fusha, që nga shkëmbimi i kulturës klasike ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, shkëmbimi në fushën e arsimit, artit, litaraturës, gjuhëve, në sport, media, në ruajtjen e monumenteve kulturore si dhe ne fushën e arkeologjisë. Ndërsa, kjo është vetëm një më shumë, në vazhdën e marrevëshjeve të shumta Kosovë-Gjermani, thotë për Dojce Vele-n Artan Behrami, keshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës:
Artan Behrami,keshilltar ne MPJ
 
„Kjo marrëveshje vie nw vazhdën e marrëveshjeve të shumta që kemi nënshkruar me autoritetet gjermane në shumë fusha. Ndërsa, ndër prioritetet e Ministrisë së Punëve të Jashtme është nënshkrimi i sa më shumë marrëveshjeve bilaterale me Gjermaninë, në mënyrë që të thellojmë sa më shumë  këtë bahskëpunim me Gjermaninë, të cilin e shohim si partner strategjik”.
 
Ambasada Gjermane ka një bashkëpunim të mirë me institucionet e Kosovës, sidomos me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve thotë z.Wendering, sipas së cilës: “Kjo marrëveshje ndërkulturore krijon bazë për bashkëpunim të suksesshëm në të ardhmen”. 
 
Gjermania ka ndihmuar Kosovën në tejkalimin e sfidave
 
Republika Federale e Gjermanisë ka qenë shumë aktive në promovimin e Republikës së Kosovës në botë i dhe i investimeve gjermane në Kosovë.
 
Wendering, Reichel dhe Hoxhaj-Nenshkrimi i marreveshjes
„Prandaj, qeveria e Kosovës dhe populli i Kosovës janë  mirënjohës ndaj popullit gjerman, qeverisë gjermane për ndihmën e jashtëzakonshme që e ka dhënë  përgjatë 20-30 viteve e sidomos gjatë procesit të pavarësimit të Kosvës dhe të shtetndërtimit“, thotë z.Behrami.
 

Marrëveshja për bashkëpunim ndërkulturor e nënshkruar nga ambasadori i  Gjermanisë në Kosovë dr.Ernst  Reichel dhe ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj cila vlerësohet si kornizë e mirë bashkëpunimi ndërkulturor ndërmjet të dyja shteteve, është marrëveshja e parë që ka nënshkruar Kosova pas heqjes se mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë  duke zëvendësuar marrëveshjen ndërmjet Gjermanisë dhe ish-RSFJ-së së vitit 1969.

Sfidat e hapura të vetqeverisjes lokale në Kosovë

Mitrovica me performancen e saj zuri Vendin e Trete 

17 shtator 2012, Dojce Vele, Sistem adekuat zgjedhor, kompetenca të bollshme me burime financiare të qëndrueshme, administratë profesionale, teknologji e avancuar, janë vlerat që dalin nga Karta Evropiane për Vetqeverisjen Lokale të cilat qeveria e Kosovës duhet t´permbush. Sfidë vazhdon të mbetet procesi i decentralizimit si dhe përfshirja e komunave të veriut nën ombrellën e  institucioneve të Kosovës.

Mitrovica është komunë me probleme të shumta që nga zhvendosja, pasiguria, pamundësia e shfrytëzimit të pronave, mungesa e lëvizjes së lirë, strukturat paralele si dhe probleme te tjera, të cilat nuk mund të zgjidhen në nivelin local. Prandaj, udhëheqja e një komune me specifika të tilla s´është apak e lehtë. Ndërsa, hapja e Zyres Administrative në veri të Mitrovicës është nuk don të thotë zgjidhje e problemit të veriut, duke pasur parasysh se Zvecani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi edhe me tej vazhdojnë të mbesin jashtë institucioneve të Kosovës, thotë për DW-në kryetari i komunës së Mitrovices, Avni Kastrati.

 „Ne angazhohemi maksimalisht që t´jemi afër qytetarëve dhe t´iu tregojmë se 
Avni Kastrati, gjate takimit
me komunitetin e veriut
problemet aktuale janë një realitet moment dhe dalngadalë do të përmirësohet situata. Mendoj se ´s do të shkojë shumë larg dhe qytetarët do t´I kthehen së ardhmes. Vet fakti se ka fillu punën Zyra Administrative në veri  do t´thotë se edhe këtu ka fillu të implementohet Pakoja e Ahtisarit. Prandaj, mendoj se rrjedhat janë të mira dhe përditë e më shumë komuniteti serb I cili tash për tash heziton, do ta kuptojë se interesi I tyre është në Kosovëb e pavarur, të ndajë të mirën e te keqen me qytetarët tjerë të Kosovës”.

Kosova ka pranuar obligimet e Kartës Evropiane për Vetqeverisje Lokale

Sipas ministrit per Administrim të Pushtetit LokaI, Sllobodan Petrovic, Kosova që nga viti 1999 i ka kushtuar kujdes të veçantë krijimit dhe forcimit të pushtetit lokal, fillimisht me kompetenca të kufizuara ndërsa sot, komunat kanë një autonomi të konsiderueshme të vetëqeverisjeje.

Komunat e Kosoves shquhen me
 pasurite natyrore,kulturore e shpirtrore
(stenda e komunes se Decanit


Kosova ka pasur parasysh dhe ka pranuar në tërësi Kartën e Evropiane për Vetëqeverisje Lokale. Ne kemi pranuar dhe implementuar me sukses Planin Gjithëpërfshirës për Statusin e Kosovës, të propozuar nga Presidenti Ahtisari; proces që u përmbyll solemnisht po këtë javë nga institucionet e Kosovës dhe partnerët tanë ndërkombëtarë. Kosova ka përfshirë në Kushtetutën e saj parimet kryesore të vetëqeverisjes lokale dhe ka përkthyer në ligjet e saj principet më të avancuara të organizmit të pushtetit lokal“.


Prioritet I BE-së,fuqizimi I pushtetit local në Kosovë

Avancimit të legjislacionit dhe strategjisë për qeverisje locale si dhe shkëmbimit të përvojave për të implementuar parimet evropiane për vetëqeverisjen lokale duke respektuar vlerat locale kishte për qëllim t´I shërbente edhe Konferenca e  III-të Ndërkombtare me temën “Fuqizimi I Qeverisjes Lokale Nëpërmjet Promovimit të Vlerave Evropiane“. Në këtë konferencë dyditore e organizuar nën kujdesin e MAPL-së dhe mundësuar nga Komisioni Evropian e cila u mbajt në Prishtinë, Prizren, Mitrovicë dhe Novobërdë, morën pjesë përfaqësues të lartë politik dhe eksperte nga rajoni dhe bota. Me këtë rast, Samuel Zbogar përfaqësues i  BE-së në Kosovë, tha se prioritet i Bashkimit Evropian është mbështetja në fuqizimin e qeverisjes lokale në Kosovë:

Në do të vazhdojmë të mbështesim plotësisht të ardhmen evropiane të Kosovës 
Samuel Zhbogar, perfaqsues i BE-se ne Kosove


dhe qeverisja e mirë është nocion i suksesit. Asgjë nuk eshte automatike. Ndërsa, në rastin e Kosovës, kjo don të thotë jo vetëm fuqizim I vlerave evropian në legjislacionin tuaj në qeverinë qendrore por edhe në qeverinë lokale, poashtu, që ajo të jetë e fuqishme, e shëndoshë dhe e gatshme të ofroj sherbime lokale për qytetarët në qytete dhe në fshatra. Qeveria lokale duhet të jetë e përkushtuar në përmbushjen e nevojave të qytetarëve”.

Integrim nëpërmjet bashkëpunimit ndërkufitar dhe binjakëzimit të komunave

Ndër përpjekjet për rregullimin e vetqeverisjes lokale në përputhje me standardet evropiane është edhe bashkëpunimi ndërkufitar, financuar nga Komisioni Evropian, në kuadër të të cilit tashmë janë lidhur marrëveshjet me Shqipërinë dhe Maqedoninë, ndërsa në tetor marreveshja do t´nënshkruhet edhe me Malin e Zi. Bashkëpunimi  komunë-komunë  ka rezultuar me binjakëzimin e komunave të Kosovës me disa komuna të shteteve të rajonit dhe më gjërë, ndërsa fuqizimi I tyre, piroritet I MAPL-së, shpjegon për DË-në Besnik Osmani, sekretar i përgjithshëm në këtë ministri. 
Besnik Osmani,sekretar i perhershem
 ne MAPL
„Ne këtë e kemi promovuar duke financuar aktivitete të vogla të përbashkëta. Vetëm ëetë vit ne kemi ndarë rreth 1 milionë euro projekte të vogla, ku kemi futur nje grant konkurimi midis komunave që ata që vine me ide të mira për projekte të bashkëpunimit ndërkomunal mund të përfitojnë dhe për momentin janë duke u realizuar 13-të projekte të vogla anekënd Kosovës. Konferenca për vetqeverisjen lokale si dhe Panairi i Parë i Komunave  janë produkte të tjera konkrete, në të cilin komunat patën rastin të prezantojnë begatitë e tyre, ndërsa për prezantimin me cilësor u shpërblyen me grante Suhareka, Graqanica dhe Mitrovica“, thotë z.Osmani, sipas te cilit, transparenca, bashkëpunimi me qytetarët dhe përfshirja e tyre në vendimmarrje është obligim i komunave.

Sfidë, procesi i decentralizimit dhe komunat e veriut

Procesi I decentralizmit, si një nga parimet themelore të një sistemi demokratik  dhe një nga kushtet vendimtare për një qeverisje efikase, edhe më tej mbetet sfidë. Per ministrin Petrovic, ky është një shteg i pashmangshëm për zhvillimin e demokracisë lokale, integrimin e komuniteteve dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike karshi qytetarëve të Kosovës.

„Suksesi i decentralizimit nuk varet vetëm nga përkushtimi i qeverisë për reformat, 
Pamje nga veriu i Mitrovices


por varet poaq nga fakti se si strukturat lokale dhe qytetarët në terren e përqafojnë këtë proces. Ky konstatim mund të ilustrohet me suksesin e arritur në komunat Gracanicës, Kllokotit, Junikut apo Mamushës, ku qeveria, strukturat lokale dhe qytetarët ishin bashkë në implementimin e projektit. Per dallim, edhepse Qeveria e  Kosovës ka punuar me perkushtim në krijimin e plotë të parakushteve për themelimin e Komunës së Mitrovicës Veriore dhe procesi ka rezultuar suksesshëm me themelimin e Zyrës Administrative, ende mbetet për t´u bërë që qytetarët të kuptojnë përfitimet që sjell ky proces. Ne u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve  që të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës, duke ju garantuar se puna e këtyre institucioneve shkon vetëm në dobi të tyre dhe ta ta kuptojmë se këtu është ardhmëria e jonë dhe e fëmijëve tanë“. 

Qeveria e Kosovës thotë se është e përkushtuar në përmbushjen e obligimeve që dalin nga Karta Evropiane për Veqeverisjen Lokale. Ndërsa sfidë mbetet formimi  i komunës veriore të Mitrovicës si obligim që del nga Pakoja e Ahtisarit, bashkëpunimi me komunitetin serb në veri si dhe përfshirja e komunave të veriut nën ombrellën e institucioneve të Republikës së Kosovës.

Kosova „lufton“korrupcionin me korrupcion

Korrupcioni,nder problemet me te medha n´Kosove(DW)
10 shtator 2012, Radio Kosova, Megjithëse korrupcioni në rritje në Kosovë, nuk ka rezultate të dukshme për luftimin e tij përvec disa arrestimeve me pompozitet, shumica prej të cilëve më pas shpallen të pafajshëm. Që nga themelimi I Agjencisë Kosovare Antikorrupcion janë ngritur 214 kallzime penale në të cilat janë të perfshirë 700 zyrtarë.

Korrupcioni konsiderohet si problemi kryesor ne nivel global krahas terroirzimit dhe trafikimit me drogën, shtrirja e të cilave edhe mundësohet nga  kjo dukuri. Sepse,vetëm dhënja dhe marrja e ryshfetit nuk  është korrupcion, mendon Hasan Preteni, shef i Agjencisë Kosovare Kundër Korrupcionit.
 
„Cdo marrje apo dhënje e  ryshfetit me qëllim të shkeljes së ligjit është korrupcion, ndërsa mungesa e transparencës dhe e llogaridhënjes, bazë për zhvillimin e tij. Përfitimi nuk është vetëm materjal por edhe jo materjal. Krijimi i ndonjë  favori, I ndonjë kushti apo rrethana të cilat pastaj  rezultojnë me shkeljen e ligjit, janë korrupcion. Nuk ka njesi matëse për korrupcion, por tregues i qartë është pasurimi i zyrtareve brenda nate. Shikoni cka patën, cka kanë, cka kanë deklaru por, edje cka fshihet nga ajo që nuk e kanë deklaruar fare?”
 
Mjekët në Koovë pasurohen në kurriz të pacientëve
 
Curr Mazrekaj e provoi
korrupcionin  ne lekuren e tij
Sipas Agjencisë Antikorrpucion, korrupcioni është minimal apo nuk ekziston fare vetëm në administratën komunale dhe në policinë rrugore, ndërsa I përhapur në permasa alarmuese është në ndarjet e buxheteve të mëdha. Se  korrupcioni është i shtrirë edhe në insticuonet më të ndjeshme sic është shëndetsia, vërtetojnë rrëfimet këtyre dy qytetarëve  të cilët janë të bindur se kanë rënë pre e një rrjeti krimi.
 
„Jo fort larg, kam shku në emergjencën e Qendrës Klinike Universitare të Prishtinës dhe kerkova mjek kardiovaskular si dhe një fotografim të këmbës. Njëri prej mjekve më tha se rentgenin duhej ta bëja në ordinancë private. Atje m´u desh të paguaj 250 euro për një rentgen. Ndërsa, më vonë mora vesh e mjekut të cilit më kih udhëzuar për tek kjo ordinancë private, duhej te perfitonte nga rasti im 100 euro. D.m.th, unë jam vetëm njëri prej pacientëve nga sëmundja e të cilëve përfitojnë mjekët tane me perqindje…”, rrëfen  Curr Mazrekaj, I cili thotë se per arsye te tilla shërimin e këmbës në asnjë mënyrë nk do t´ua besojë mjekëve në Kosovë.
 
Korrupcioni në shëndetësi me përmasa shqetsuese
 
Perderisa, Avdyl  Lokaj një pervojë të tillë tashmë e ka pas vetes.  “Para katër muajve kisha një dhëmbje në kraheror. Pas kontrollit,tre mjek nga Peja më thanë të shkoja urgjentisht në Gjakovë të veja stendat në zemër; operacion që më kushtonte 8000 euro. Me ugjerimin e jë mjeku tjetër hkova në hkup, ku ma bënë vetëm një shpim me 750 euro,të cilin sipa tyre a nuk kiha nevojë ta bëj sepse kiha vetëm një shtangim muskujsh. Me t´u kthyer nga shkupi,shkova te mjekët dhe iu thashë se unë nuk kam të bëj asgjë më diagnozën që ma keni caktuar ju. U përpoqën ta mbrojnë tezën e vet, në të kundërtën do ta kuptoja hapur se ata funkionojnë I një rrjet korruptiv, ku të gjithë përfitojnë nga pacientët fatkeq. Kjo është mjeksia jonë. Të operojnë saora për kurrgja,e rentgenët e tyre shohin ndryshe nga të gjithë të tjerët!”
 
Avdyl Lokajt iu rekomandua nderhyrje
“urgjente” ne zemer pa nevoje
Dhe një qasje e tillë e mjekve nga Kosova eshte e njohur qe para luftës, kur punëtorët e arsimit punonin në mënyrë humanitare pjesa dërmuee e mjekve përfituan nga situata dhe u pasuruan në kurriz të popullit te varferuar. Po ne kete kohe ze fill edhe korrupcioni pohon Preteni:  “Korrupcioni zë fill që para 25 vitesh, kur qytetarët iu thanë Jo, institucioneve të ish-Jugosllavisë dhe filloi ndërtimi I instituconeve të Kosovës me kontribuitn e qytetarëve nëpër fonde të ndryshme, kur mungoi tranparenca, mungoi llogaridhënja dhe si rezultat, nuk u dit kurre sa u dhanë, sa u shpenzuan dhe për cfarë? Ndërsa, sot  forma më e shfaqur e korrupcionit në Kosovë është ku zyrtarë të pandërgjegjshëm krijojnë monopol në sjelljen e vendimeve, në hspenzimin e parasë  publike pa tranparence dhe llogaridhënje, përderia, lakmia, pangopesia dhe etja për të pasur  janë evidente”.
 
Arrestime me pompozitet-Lirimi si të pafajshëm
 
Hasan Preteni, shef i AAK-se
Por,  edhepe ka lëvizje në parandalimin e korrupcioni, asnjë element në luftë kundër tij, përvec  arrestimeve me pompozitet dhe lirimit , lirimi I tyre sit e pafajshem ngreh dyshimin per korrupcion Brenda luftes kunder korrupcionit, shton z.Preteni.
 
“Ka të arrestuar, ka ngritje aktakuzash, mirepo nuk ka gjykime.  Me pompozitet arrestohen, një luftë e padinjitetshme me kamera para publikut e familjes, për t´I liruar më vonë sit ë pafajshëm. Këtu duhet një analizë e  mirëfilltë, cka ndodhi me ato pak raste të sivjeme asnjëra prej të cilave nuk përfundoi me gjykim apo ndishta në luftën kundër korrupcionit ka korrupcion?”
 
Konfiskimi i pasurisë, goditje direkte në të korruptuarit
 
Ligji për Konfiskimin e Pasurisë do duhej të ishte goditjen direkte në të involvuarit në dukurinë e korrupcionit. Mirëpo, për z. Preteni mënyra më e mirë është trysnia e vazhdueshme.
 
„Jo shteti të bind gjyqsorin se dikush ka kriju një pasuri me vepër penale, por secili qytetar ta deshmojë  mënyrën se kur dhe I e ka fitu atë pasuri? Nëse nuk ka përgjegje në kto pyetje dhe mbuelsë për atë pasuri, të konfiskohet ajo pasuri dhe t´iu kthehet qytetarëvë. Lulzimi I korrupcionit po ndikon negativisht në të gjitha poret e jetës e më së shumti në igurinë e vendit dhe besuehsmërinë e qytetarëve, pavarësisht cilës strukturë politike I përkasin. Dëshmi për këtë është pjesëmarrja gjithnjë me e ulët në zgjedhje…”.
 
Që nga themelimi I Agjencise Kosovare Antikorrupcion janë ngritur 214 kallzime penale, në të cilat janë të përfshirë 700 zyrtarë të institucioneve të Kosovës.

Decanasit,te bashkuar per shpetimin e nje jete

30 gusht 2012, Radio Kosova, Qytetaret e Decanit sic dine te jene bashke ne gezime,dine te ndajne edhe hidherimet bashkerisht. Kjo po deshmohet kesaj radhe kur ata bashkuan forcat per ndihme maturantes Dielleza Nimanaj,  e cila aktualisht gjendet per sherim ne Turqi.

Rruget e degezuara te Decanit te cilat bashkohen ne sheshin e tij, ku qendrojne krenare shtatoret e dy heronjve te kombit Sali Qekut e Luan Haradinajt edhe sot po vlojnw nga qytetaret,te cilet sot jane mbledhur rreth nje qellimi madhor:atij,te shpetimit te nje jete. Fjala eshte per shendetin e maturantes  Diellza Nimanaj, e cila para dhjete ditesh krejt papritur u diagnositifikua me „leukemi akute“. Axha Sadik Nimanaj sjell rrefimin me nderprerje nga lotet qe ia zene gryken:

„Eshte shume rende, kur te degjosh lajmin per nje semundje te tille ne cdo familje …Edhe per ne ka qene teper e rende! Rasti I Diellzes ka  fillu para nje muaji rasti i saj.Fillimisht vajza ndjente nje lodhje e  molisje. Kur erdh tuj e rendu  pak ma shume, me udhezim te dr.Haki Shehut  e derguam ne Peje per analiza. Aty menjehere asht verejt njefare ndryshimi ne rruza te gjakut, por nuk kemi mendu ne me te keqen… Ata si e pane pasqyren e gjakut ia dhane udhezimin per Prishtine.Mua m´ka interesu asht  per shkak se vuante nga pagjaksia apo  sepse ka pas probleme me  anginen . Por jo! Me 21 gusht  specialistet e Prishtines dhane udhezimin per dergimin e vajzes per sherim jashte shtetit dhe ate,urgjentisht. Po me kete urgjence u nxoren dokumentet e udhetimit dhe u aranzhua transferi i saj per ne Turqi. Dhe kjo fale kontributit te miqve dhe dashamireve te cileti falenderoj nga zemra,e vecanerisht mbese,  studente ne Turqi, e cila qe nga e htuna,dita e transferimit te Djellzes ne Turqi, perkujdeset per te gjithe kohen“.
Axha, Sadik Nimanaj

Lajmi i hidhur-goditje e rende per familjen

Dhimbja qe ka shkaktuar lajmi per semundjen e vajzes ne kete familje shihet qarte ne fytyren e z.Nimanaj, I cili shpresen per sherimin e te mbeses e kerkon kudo,qofte edhe ne rrefimin e nje nene e cila ka kaluar para tyre kete rruge te gjate e te veshtire;nje rrefim qe kohe pas kohe ia nderpresin lotet.

„Nje grua nga Peja me pyeti e e njihja Djellzen?Kur i thashe se eshte mbesa ime,u ndal dhe zbriti nga makina ne toke me te dy djemt dhe me tha:“Ja,  ky djale eshte imi dhe ka qene i semure nga leukemia akute si vajza juve..Kam ndejt me te 4 muaj ne Beograd dhe nja tete muaj ne Itali. Kjo semundje ka sherim, por duhet durim,durim,durim…“.  Ne nuk do t´ndalemi se kerkuari menyra per ta sheruar Djellzen. Do te shesim edhe prone, nese duhet. Nuk ka rendesi sa zgjat…Rendesi ka vetem jeta e saj!“

Gjendja e rende ekonomike s´ngushton dot zemrat bujare   

Por familja Nimanaj s´eshte vetem ne kete fatkeqesi. Sot, sikur e gjithe komuna eshte ngritur ne kembe per ta mbeshtetur secili ne menyren e vet sherimine  kesaj vajze. Qe ne oret e para te mengjeit nga grate asambleiste jane ngritur dy tezga, njera te tregu dhe tjera ne qender te qytetit per shitjen e embelsirave, mjetet e te cilave do te shkojne per sherimin e vajzes. Tezgat nuk ndodh te kalohen nga qytetaret pa ndaluar te jain konitrbutin e vet,per aq sa munden.
Hana Berisha dhe Hyri Dobruna(te parat,majtas)
„Sic po e shihni, ne kemi pergatit embelsira qe qytetareve vullnetmire t´ua shkembejme ne menyre modeste solidaritetin, i cili po ndjehet gjithnje e me shume. Deri ne kete moment qe na po flaism ma se 100 vet e kane vizitu tenden tone, gje qe na ben shume te lumtura sepse ata nuk kane dhene nje euro apo dy, por prej 5-ve deri ne 100, qe te jep te kuptosh se qytetaret jane shume te gatshem me u solidarizu.Vec mendimi se nje 19 vjecare mund te perballet me vdekje per shkak te mungeses se te hollave eshte i tmerrshem. Ajo ende nuk i ka fillu enderrat e veta.Shpresojme se do t´i ndihmojme sadopak“,  thote  Hyri Dobruna, pjestare e Grupit te Grave Asambleiste, sipas se ciles kontributi I qytetareve eshte larg atij te priturit.

„Ne falenderojme qytetaret oer ndihmen e dhene dhe u jemi mirenjohese. Ketu nuk eshte ne pyetje nje dite e dy por do te zgjas edhe me shume. Ky eshte vetem fillimi,prandaj apeloj qe sa here qe te organizojme t´na ndihmojne…T´na ndihmojne!”

Gjendja e rende ekonomike nuk ka ngushtuar aspak zemren bujare te qytetareve te Decanit. Madje, konitrbuti I tyre eshte shume me I madh se qe eshte pritur, thote Hanw Berisha,  Drejtoreshe e Inspekcionit.

“Qytetareve nuk iu mungon vullneti as humanizmi dhe perkunder veshtiresive ekonomike, ata po japin kontributin dhe po tregojne zemergjeresine e popullit tone. Ky eshte nje rast qe duhet mbeshtetur se kjo e re po prek zemren e cdo nene. Prandaj jemi mobilizuar me lutje tek populli dhe tek Zoti ta ndihmojme Djellzen. Kjo eshte nje shume simbolike por,  Djelleza se paku duhet ta dije qe populli I komunes se vet e perkrah, e do, lutet dhe kontribuon per sherimin e saj. Ne qe nga ora duhet ta dije qe populli  I komunes se vet e perkah e mebhtet e tdon lutet, dhe kontribuon per herimin e saj.Ne qe nga ora 9-te jemi mobilizuar dhe do te rrime edhe me dite te tera,nese eshte nevoja, vetem te kontribuojme sadopak per nje femije tonin”,thote z.Berisha.

Solidariteti i qytetareve ndjehet ne cdo kend te qytetit

Ne kete aksion humanitar ndjehet edhe kontribut i  gazetareve. Dhe kjo nuk eshte asnje e papritur  kur vet natyra e punes eshte humane, mendon gazetari Naim Haxhosaj.

Vellezerit Osaj nuk kursejn kontributin 
„Sot jam ketu me shume ne cilesine e qytetarit, qe se bashku me te tjeret ta ndihmoj Djellzen ne menyren time, Jemi njerez dhe duhet te kuptohemi dhe te mbehshtetmi tek njeri-tjetri. Do te dal te kerkoj mjete neper biznese se bashku me te rinjte si dhe do te ngreh nje tende ne qytetin e Pejes,per te kerkuar ndihme nga qytetaret vullnetrmire, kush sa mundet. Fatkeqsisht, eshte nje dukuri mjaft negative ne Kosove, kur individe te caktuar per perfitime personale dalin dhe perfitojne nga miresia e qytetareve. Megjithate, ne ketu kemi te bejme me dike qe e njohim, me rastin e te cilit jemi njoftuar per e afermi dhe prandaj bej apel tek qytetaret,te na pergjigjen sepse eshte rast shume i vecante. Djellza eshte ne moshen 1 vjecare dhe ka shume enderra te parealizuara,andaj:Na ndihmoni ta shpetojme Djellzen!“

Edhe tre vellezerit Osaj pronar te nje autolarjeje ne periferi te Decanit kane vendosur qe nje dite pune t´ia kushtojne sherimit te Diellzes. Fidani ,  thote se kjo eshte me e  pakta qe mund te bejne.

„Te gjithe ne, sot apo neser kemi nevoje per njeri-tjetrin dhe ne duhet te japim maksimumin per te ndihmuar aty ku ka nevoje. Prandaj, une me familjen time vendosem qe me mundesite tona t´ia kushtojme nje dite pune sherimit te nje te reje, qe nje dite edhe ajo te realizoje enderrat e saj dhe te jete ne mesin e shoqerise, aty ku perket“.

Koncert humanitar me moton „Ta ndihmojme Diellzen”

Perderisa, shoket e klases se Diellzes , krahas ndihmes ne shitjen e  embelsirave, mbledhje te mjeteve neper biznese, me miratimin e komunes kane organizuar nje koncert humanitar, i cili do te mbahet sonte ne oren 20-te ne njerin nga objektet hoteliere ne Decan. Gezim Imeraj, njeri nga shoket e klases,shpjegon:

Shoqeria e klases se Diellzes e mobilizuar ne shume forma 
“Me t´marr  lajmin,ne si shoqeri klase kemi filluar te organizohemi. Koncerti do te mbahet te premten, pra me 31 guht ne oren 20-te. Kemi shpernda ftesat, kemi bere panon, kemi ftuar bizneset, ndersa  kemi nje kerkese per te gjithe qytetaret e komunes se decnait qe t´i hapin zemrat e tyre dhe t´na ndohmojne. Hyrja eshte dy euro ndersa cdo shume shteseper sherimin e shoqes se klases sone eshte e mireseardhur“. 

Kete iniciative e kane pershendetur qytetaret e komunes se Decanit.

“E vleresoj lart kete iniciative. Nje akt tejet i njerezishem per nje vajze e cila per nje periudhe te hskurter ehte diagnostifiku me nje semundje te rende. Dhe cdo gjest vullnetmire nga qytetaret, do te ndihkoje ne sensibilizimin e opinionit dhe njoftimin me per e afermi me rastin e kesaj nxeneseje, e cila me sa di une tashme eshte ne Turqi per sherim“,thote Hysen Balaj nga Strellci.Perderisa, ami Lokaj nga Prilepi, shton se:

Eshte shume i qelluar nje hap i tille dhe tejet i rendesishem,sepse opinioni njoftohet dhe mund te kontribuohet me shume ne sherimin e saj. Une e mbeshtes kete iniciative, dhe lus qytetaret e komunes sone te ndihmojne aq sa munden sherimin e kesaj vajze“.  

E madhe mirenjohja e familjes Nimanaj

Perderisa, mirenjohja e familjes Nimanaj ndaj te gjitheve eshte tejet e madhe.

Solidariteti i ndjehet ne cdo moshe
Mirenjohja ndaj ketyre njerezve vullnetmire,nuk ka te pershkruar.  Nuk ka rendesi sa kane dhene-rendesi ka qe e kane bere me deshire e me shpirt. Dhashte Zoti t´ua kthejme jo n´kete forme por ne gezim te gjitheve! Dhe ne emer t timin, te familjes se ngushte dhe tte gjere Nimanaj, i falenderoj te gjithe per kete interesim te jashtezakonshem per sherimin e vajzes sone…!“,  thote axha i Djellzes,  Sadik Nimanaj.

Me iniciativen e Keshillit te Bashkesise Islame, sot, ne te gjitha gjamite e komunes se Decanit eshte bere  grumbullimi i mjeteve. Perderisa, kontributi i qytetareve te Decanit por edhe te komunave fqinje po vazhdon, per te ndihmuar sherimin e Djellza Nimanajt ne menyre qe semundja t´mos ia presw hovin ne lulen e rinise…

PS:Te gjithe te interesuarit mund te bartin mjetet ne gjirollogarine e babait te Djellzes:
Mirsat nimanaj:1705100005530949 NLB Bank