Date Archives May 2012

Politikat zhvillimore dhe punësimi në Kosovë

  12 maj 2012, Dojce Velle, Njw grant prej 23 milionë dollarësh i përcjellur nga dy grante tjera prej 13.9 milionë dollarësh nga dhjetë shtete donatore, është mbështetja e Bankës Botërore për Kosovën. Fondet hyne në buxhetin e Kosovës pasi ajo zbatoi me sukses reformat e përqendruara në punësimin dhe rritjen e qendrueshme ekonomike.    Programi i Politikave Zhvillimore për Punësim të Qendrueshëm (SEDPP) mbështet një sërë reformash e politikash me objektiv promovimin e stabilitetit makro-ekonomik dhe krijimin e punësimit të qëndrueshëm në Kosovë.Mbështetja është ndarë në dy operacione, e para… Read More

Serbët e Kosovës votojnë për parlamentin dhe presidentin e ri të Serbisë

6 maj 2012, Dojce Vele, Përkundër deklaratave  të vazhdueshme se nuk ka bazë ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë,  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me miratimin e qeverisë së Kosovës ka mundësuar që qytetarët serb  me të drejtë vote në Kosovë të ushtrojnë të drejtën për të votuar në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë. Zgjedhjet paralamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë po zhvillohen në Fushë-Kosovë, Lipjan, Obiliq, Graçanicë, Llaplesellë, Shtërpcë, Pejë, Dragash, Rahovec, Vushtrri, Zveçan, Zubin Potok, Mitrovicë, Leposaviq, Viti, Gjilan, Kamenicë dhe Novobërdë…. Read More

Nuset e mitura tw komuniteteve RAE

Gezimi, 40 vjecar dhe gjysh 30 maj 2012, Dojce Vele,Tradita e martesave të hershme tek komunitetet RAE nuk kanë pësuar ndryshime me kohën dhe vajzat e tyre martohen-të mitura sikurse nënat dhe gjyshet e tyre. Martesa e hershme është si problem për emancipimin e familjeve RAE  poashtu. Ndërsa, kur fëmijët lindin fëmijet, sfidat janë të vetkuptueshme. Edhepse sapo kanë kaluar të 40-tat, Gezimi dhe Sulltanja,egjiptas, kanë 25 vjet martesë dhe pesë fëmijës. Katër prej tyre i kanë martuar në moshën 15-16 vjecare ndërsa tashmë janë gjyshër të 7 nipave dhe… Read More