22 mars 2011, Dojce Vele, Me qëllim të fuqizimit të rolit të rinisë në jetën shoqërore dhe në proceset vendimmarrëse, në Kosovë janë hapur 16-të Qendra Rinore. Projekti është pjesë e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Rini 2010-2012 I cili është mbështetur edhe nga Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombtar.

Arianit Cacaj dhe moshatarët e tij i janë gëzuar shumë hapjes së Qendrës Rinore ne Decan, në të cilen loja e ping-pongut është më e pakta që mund të gjejnë brënda saj.
“Kjo don të thotë shumë për ne, se më parë s´kishim ku të aktivizohemi dhe të kalojmë kohën e lirë,si të rinj që jemië Përpara vec në shkollë, n´shpi apo të pimë ndonjë kafe me shokëë Ndërsa tash është shumë mirë, se meqënse mësimin e kryej paradite, pasdite shpesh vi në Qendër Rinore dhe e kaloj kohën e lirë duke u marr me aktivitetet që ofron qendra”, thotë Arianiti.
Dhe deri me perurimin e kësaj Qendre Rinore, jeta e një të riu decanas ishte tejet e varfër, ndërsa mungesa e hapësirave për aktiviteteve ndikoi në politizimin e tyre dhe me këtë rinia u parcializuaë
“Mirëpo ,kjo me kohë po thehet dhe në të ardhmen mendojmë ta thejmë gjithnjë e më shumëë Sepse, tash mbajëm aktivitete të ndryshme sportive si dhe kemi hapësirë të mjaftueshme për edukim joformalë Kjo është mundësi e mirë që të rinjtë të terhiqen edhe nga politika, sepse kanë hapësirë ku pas prodcesit mësimor mund të kalojnë kohën e lirë”, thotë Ardian Binakaj, Koordinator i Qendrës Rinore dhe Kryetar i Këshillit për Veprim Rinor Local, në Deçan.
Rinia në Kosovë meriton shumë më tepër
Në shtator vitit 2009, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisëë Kjo u pasua me miratimin e Strategjisë Kosovare dhe Planit të Veprimit për Rini 2010-2012 nga qeveria e Kosovës, e cila përfshin; pjesëmarrjen rinore, edukimin joformal, punësimin, kujdesin shëndetsor per rini si dhe kulturen, sportin e rekreacioninë Në kuadër të kësaj strategjie vie edhe themelimi i 16-të Qendrave Rinore në: prishtine Prizren, Fushe-Kosove, Istog, Peje, Klinë, Gjilan, Dragash, Qaber, Priluzhe, Lipjan, Skenderaj, Ugljare, Vushtri, Rahovec dhe Shterpcëë Dhe, kjo s´do të ishte e mundur pa mbështetjen e donatorëve, thote Driton Rukiqi, Drejtor i Departamentit të Rinisë, në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovësë
“Sic dihet, ne si Departament i Rinisë kemi buxhet të vogëlë Mirëpo, me numrin e madh të të rinjve, të organizatave të shumta rinore dhe me ndihmën e donatorëve sic e kemi GIZ-në, Bankën Botërore, Usaid-in, SIDA-n suedeze dhe donatorë të tjerë, kemi arritur të themelojmë këto Qendra Rinore që të rinjtë tanë të ndjehen mirëë Ndërsa sivjet ministria konë ka një buxhet me të madh dhe besojmë në mbështetje edhe më të madhe rinisë sonë, sepse e meriton”, thotë drejtori Rukiqi.
Në Kosovë, rinia përbën gjysmën e popullatës
“Në Kosovë, më se gjysma e popullatës është nën moshën 25 vjeçare; motiv ky i mjaftueshëm për shtytjen e projektit për Fuqizimin dhe Zhvillimin e Rinisë në Kosovë(EDYK)të cilin në emër të Ministrisë Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik e implementon Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar(GIZ)ë Në nëntor të vitit 2010, me qëllim të implementimit të Strategjisë Kosovare të Rinisë dhe Planit të Veprimit për Rini në nivel lokal, EDYK së bashku me zyrtarët komunal për rini dhe Këshillat e Veprimit Rinor Lokale iniciuan përpilimin e Planeve të Veprimit Rinor Lokal në 26 komuna të Kosovësë Në kuadër të projektit hyn edhe hapja e Qendrave Rinore në 26-të qendra të Kosovës, pesë prej të cilave mbështeten nga GIZ”- shpjegon Gynter Grzybek, Udhëheqës i Programit për Fuqizimin dhe Zhvillimin e Rinisë në Kosovë (EDYK), i cili premton  mbështetjen e mëtutjeshme të GIZ-së për Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sportevë Dhe kjo, sepse:
“Akvititetet e GIZ-së e vecanërisht të projektit EDYK për vitin 2011-të, do të fokusohen në implementimin e Planit Strategjik për Rinine, në implementimin e Ligjit për Rini, në zhvillimin e Planeve të Veprimit për Rini si dhe në mbështetjen e Këshillave dhe të drejtorive për rini nëpër komunaë Në këtë kontekst është paraparë që organizatat rinore dhe të rinjtë, të organizohen në të ashtuquajturat “Këshilla të Veprimit Rinor lokal(KVRL)”ë Dhe, kjo shkon nëpërmjet pushtetit lokal ku të rinjtë mund të artikulojnë të drejtat dhe mundësitë, në mënyrë që të mundësohet përfshirja e tyre në proceset politike dhe shoqërore”, thotë zëGrzybek, sipas të cilit krahasimi i pozitës së rinisë gjermane me atë kosovare është i pamundur për shkak të rrethanave të ndryshme në të cilat janë rritur dhe jetojnëë
Gjermania është donatori më i madh në Kosovë pas SHBA-së
Që nga viti 1999, qeveria gjermane nëpërmjet Organizatës për Bashkëpunim Teknik(GTZ)dhe Bankës Gjermane për Zhvillim(KFË) i ka vënë në dispozicion mbi 320 milionë euro për rimëkëmbjen e Kosovësë Organizata Gjermane për Bashkepunim Ndërkombtar(GIZ), pasardhëse e GTZ-së, e cila kombinon përvojën shumëvjecare të Shërbimit Gjerman për Zhvillim(Deutsches Entëicklungdienestes) është aktive në mbarë botën në fushën e bashkëpunimit ndërkombtar për zhvillim të qëndrueshëm si dhe në sektorin e edukimit ndërkombtarë Ndërsa, me implementimin e projektit EDYK(Programi për Fuqizimin dhe Zhvillimin e Rinisë në Kosovë), Republika e Kosovës ka arritur një sërë rezultatesh në integrimin e të rinjve në proceset e zhvillimeve shoqërore, ekonomike dhe politike.

Leave A Comment

Your email address will not be published.