Martesa te detyruara ende në Kosovë?

8 nëntor 2010, Dojce Vele,Fejesat apo martesat e detyrueshme i takojnë së kaluarës. Fenomene të tilla shfaqen vetëm në zona të thella malore, ku dominon tradita ndërsa arsimi nu kështë në nivelin e duhur.  Në raste të tilla, krahas gjykatave bëhen zgjidhje edhe nëpër oda burrash, me  Kanunin e Lekë Dukagjinit. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6226365,00.html

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *