Gjermanja që dëshiron të lutet si muslimane

11 shtator 2010, Radio Kosova, Frekuentimi i gjamive dhe faltoreve nga besimtaret muslimane dhe rritja e ketij numri ne festat fetare eshte I pritur. Por, trokitjen ne portat e nje gjamie troket nje gjermane eshte nje e papritur qe nuk ndodh perdite. Anxhela Demenge nga Leverkusen eshte katolikja protestane e cila ka ardhe ne xhamine “Mesxhidi Aksa”ne Leverkusen, për te mësuar faljen e vërtet islame.

    

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *