Date Archives September 2010

Junik: “Ditet e Trashegimise Kulturore Evropiane-Juniku 2009”

27 shtator 2009, Radio Kosova, Ne Junik, me aktivitete te ndryshme u shenua manifestimi kulturor „Ditet e Trashegimise kulturore evropiane-Juniku 2009“. Manifestimi u mbaj ne  Konakun e Rame Zyberit-kulle e ndertuar ne vitin 1860 e cila eshte renovuar me vetfinancim nga kjo familje.         

Gjermanja që dëshiron të lutet si muslimane

11 shtator 2010, Radio Kosova, Frekuentimi i gjamive dhe faltoreve nga besimtaret muslimane dhe rritja e ketij numri ne festat fetare eshte I pritur. Por, trokitjen ne portat e nje gjamie troket nje gjermane eshte nje e papritur qe nuk ndodh perdite. Anxhela Demenge nga Leverkusen eshte katolikja protestane e cila ka ardhe ne xhamine “Mesxhidi Aksa”ne Leverkusen, për te mësuar faljen e vërtet islame.     

Festa e Fiter Bajramit në gjaminë shqiptare në Gjermani

9 shtator 2010, Dojce Vele, Pas 30 ditësh agjërimi, komuniteti musliman po kremton festen e Fiter Bajramit; njera ndër dy festat me të mëdha të islamit. Fiter Bajramin e cila njihet edhe si Festa e Mëshirës, shqiptarët e landit të Renanisë Verirore dhe Vestfalisë(NRV) e kremtojnë në gjamine e ndërtuar prej kontributit të tyre me vetkontribut. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5993810,00.html