Bashkimi Evropian ndihmon ngritjen e kapaciteteve të reja në Kosovë

28 korrik 2010, Dojce Vele, 42 studentë nga Kosova janë përfitues të Skemës së Celulës së të Rinjve, me të cilat bursa ju mundësohen studimet postdiplomike në universitete të përzgjedhura të Bashkimit Evropian, në përputhje me nevojat e tanishme të qeverisë së Kosovës në sektorë specifik.

Leave A Comment

Your email address will not be published.