Refugjatë nga Maqedonia në Kosovë

2 korrik 2010, Dojce Vele, Sipas Komisariatit të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, në Kosovë janë 179 refugjatë nga Kroacia dhe Bosnjë Hercegovina të cilët gjatë luftërave të viteve 90-të u arratisën në Kosovë. Poashtu, në Kosovë jetojnë mbi 200 shqiptarë të shpërngrulur nga Maqedonia të cilët nuk gëzojnë statusin e refugjatit.

Leave A Comment

Your email address will not be published.