Dhuna ndaj gruas në Kosovë me përmasa shqetsuese

16 qershor 2010, Dojce Vele, Sipas raportit te Departamentit Amerikan te Shtetit, Kosova është burim, tranzit dhe vend i destinimit te trafikimit për femra dhe fëmijë. Nga ana tjeter, Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për here të dytë radhazi ka ofruar mbi 180,000 dollarë per mbrojtjen e grave dhe femijeve ne Kosove-viktima te dhunes dhe te trafikimit. Perfaqesues te Organizates Ndërkombëtare për Migrim (IOM)-Misioni në Kosovë, e cila eshte implementuese e Programit Kundër Trafikimit ne Kosove(KAP) tashme kanë nënshkruar marrëveshjen me tri organizata lokale joqeveritare që veprojnë në mbrojtjen e ketyre viktimave.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5690221,00.html 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *