140 shtëpi për familjet e komuniteteve RAE në veri të Mitrovicës

5 maj 2010, Dojce Vele, Në “Lagjen e Romëve” në veri të Mitrovicës po ndërtohen 140 shtëpi për të 108 familjet e komuniteteve RAE, të cilat tash sa vjet jetojnë në qendrat kolektive “sOterode” dhe “Qesmin Lug”. Zgjidhja është bërë me donacionet e Komisionit Evropian dhe të USAID-it amerikan në vlerë prej 7 milionë eurosh, ndërsa shtëpitë do të ndërtohen në pronat e komunës.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5539854,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *