Handikos:”Një ambient i përshtatshëm-Shoqëri për të gjithë”

30 prill 2010, Dojce Vele, Sipas OBSH-së, në Kosovë jane rreth 200, 000 pesona me aftësi të kufizuar, gjendja e te cileve eshte shume larg pozites qe ju garanton Konventa Nderkombtare per te Drejtat e Njeriut. Me qëllim të vetëdijësimit të shoqërisë mbi gjendjen reale te ketyre personave projekti“Një ambient i përshtatshëm- Shoqëri për të gjithë”organizuar nga Handikos dhe mbështetur nga Komisioni Evropian, po shtrihet ne 30 komuna të Kosovës.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5528476,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *