Shqiptarët e veriut edhe 11-të vjet pas luftës këndej Urës së Ibrit

29 prill 2010, Dojce Vele, Për shkak të dëbimit të dhunshëm gjatë luftës dhe uzurpimit të pronave nga serbët pas përfundimit të saj, rreth 10 mijë shqiptarë të Mitrovicës së veriut edhe 11-te vjet pas luftës jetojnë larg vatrave të veta nga të cilat i ndan vetëm Ura e Ibrit. Cfarë po bëhet në kthimin e tyre, në një kohë kur kthimi i të zhvendosurve të tjerë nga shtetet e rajonit është prioritet i qeverisë së Kosovës?

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5518516,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *