Ushtare në Forcën e Sigurisë së Kosovës

24 prill 2010, Dojce Vele, Ndër të 1799 pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, 3.44 per qind prej tyre janë femra. Ndër të 57 femrat e rekrutara në radhet e FSK-së, 7 prej tyre janë nga pakicat. Këtë përvojë të re për femrat kosovare e shohim nga afër në Regjimentin e Mbrojtjes Civile të FSK-së. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5499623,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *