Të pastrehët në “Fushën e Pajtimit”

8 prill 2010, Dojce Vele, 25 familje nga komuna të ndryshme të Kosovës tash sa vjet jetojnë në strehimoren Fusha e Pajtimit, në verilindje të Prishtinës. Vendbanimi social i ndërtuar me koncesion në këtë lokacion do duhej të ishte një zgjidhje për banorët e kësaj strehimoreje, të cilët jetojnë në kushte të rënda social. Mirëpo, sa do të jetë kjo e mundur duke pasur parasysh 1500 kërkesa për strehim të deponuara tashmë në komunën e Prishtinës?

 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5451340,00.html 

Leave A Comment

Your email address will not be published.