Atësia e dyshimtë dhe kërkesat për ADN

31 mars 2010, Dojce Vele, Kërkesat për vërtetim apo kundërshtim të atësisë apo amësisë në Kosovë janë gjithnjë në rritje. Në mungesë të laboratorit të ADN-së, marrëveshjet me laboratorët e shteteve të rajonit i kushtojne miliona buxhetit të Kosovës. Vonesa e analizave zvarrit me vite lëndët nëpër gjykata, ndërkohë që shumë prindër detyrohen t´ua mësynë klinikave dhe laboratorëve në shtetet e rajonit.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5417325,00.html

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *