Familje e kthyer nga Gjermania

25 mars 2010, Dojce Vele, Vetëm gjate vitit të kaluar nga disapora në Kosovë janë riatdhesuar 4,160 persona, 436 prej të cilëve nga Gjermania-kumton Ministria për Punë dhe Mirëqenje Sociale e Kosovës. Kthimi i detyrueshëm vazhdon edhe në vitin 2010, në vazhdën e të cilëve ishte edhe kthimi i 69 familjeve rome si dhe i një familjeje shqiptare nga Gjermania në Kosovë, para 10-të ditësh.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5391132,00.html 

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *