Riintegrimi i romëve, ashkalinjve dhe egjiptasve

10 mars 2010, Dojce Vele, Pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkalinj dhe egjiptas në Kosovë përballen me vështirësi të ndryshme, sic është edukimi, problemi i banimit, qasja në shërbimet publike si dhe punësimi. Për të zbutur gjëndjen aktuale të këtyre komuniteteve, Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim si dhe Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur, tashmë ka hartuar Stratëgjinë për Integrimin Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptasve për vitin 2009-2015.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5353683,00.html 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *