Investimet në kthim dhe shtëpitë e boshatisura në Kosovë

2 mars 2010, Dojce Vele, Sipas të dhënave të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, deri më tani në Kosovë janë kthyer rreth 20 mijë të zhvendosur të të gjitha përkatësive etnike. Vetëm gjatë vitit 2009 janë kthyer 1,553 persona të zhvendosur. Ndërsa, brënda vitit 2010 parashihet kthimi i 2000 familjeve të tjera, kryesisht të komunitetit serb. Por, krahas investimeve në kthim, shumica e shtëpive ngelen të boshatisura.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5311868,00.html

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *