Date Archives March 2010

Atësia e dyshimtë dhe kërkesat për ADN

31 mars 2010, Dojce Vele. Kërkesat për vërtetim apo kundërshtim të atësisë në Kosovë janë gjithnjë e më në rritje.  Vonesa e analizave zvarrit me vite lëndët nëpër gjykata, ndërkohë që shumë prindër detyrohen t´ua mësynë klinikave dhe laboratorëve në shtetet e rajonit, marrëveshjet me të cilë i kushtojnë miliona buxhetit të Kosovës. Një barakë llamarine me një korridor të ngushtë dhe një kupe, që shërben si dhomë fjetjeje dhe kuzhinë njëkohësisht është vendbanimi i një nëne, e cila që në muajt e parë të shtatzanisë mbeti e vetme në… Read More

“Dua t’kthehem në Gjermani, se atje është vendlindja ime…”

25 mars 2010, Dojce Vele, Vetëm gjate vitit të kaluar nga disapora në Kosovë janë riatdhesuar 4,160 persona, 436 prej të cilëve nga Gjermania-kumton Ministria për Punë dhe Mirëqenje Sociale e Kosovës. Kthimi i detyrueshëm vazhdon edhe në vitin 2010, në vazhdën e të cilëve ishte edhe kthimi i 69 familjeve rome si dhe i një familjeje shqiptare nga Gjermania në Kosovë. Një grua në kulm të dëshpërimit, e rrethuar nga tre fëmijë me fytyra të trishtuara… është kjo pamja e parë që hasim në një tavolinë në koridorin e… Read More

Dita Ndërkombtare kundër Tuberkulozit

24 mars 2010, Dojce Vele, Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, në krahasim me përiudhen e pasluftës kur numri i të infektuarve me sëmundjen e tuberkulozit ishte rreth 2000, falë mbështëtjes së fuqishmë të Fondit Global numri i pacientëve me TBC ka rënë në 901. Të dhenat zyrtare tregojnë së TBC më shumë është e shprehur në zonat rurale të Kosoves si dhe në qendrat më varfëri më të theksuar, përderisa më të rrezikuara janë grupmoshat e reja.     http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5384410,00.html

Rreziku nga minat prezent edhe 11-të vjet pas luftës

17 mars 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Që nga përfundimi i luftës në Kosovë në fusha të minuara kanë humbur jetën 114 persona, mbi 60 per qind prej të cilëve, të mitur-tregojnë të dhënat e Regjimentit të Mbrojtjes Civile në kuadër të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Njëmbëdhtjetë vjet pas luftës, zonat e pademinuara edhe me tej paraqesin rrezik për kosovarët ndërsa si rrjedhojë e kësaj, fshatra të tëra kanë ngelur të boshatisura.             http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5362463,00.html

BB ndihmon Administratës Publike në Kosovë

11 mars 2010, Dojce Vele, Qe nga perfundimi i luftes ne Kosove, si pasoje e shitblerjes se pronave te paevidentuara me falsifikime dokumentesh, kadastra e Kosoves perballet me probleme te vazhdueshme. Dy grante te ndara nga Banka Boterore prej 12.8 milione dollaresh do të ndihmojne për reformimin e administrates publike ne Kosove si dhe formimin e zyrave moderne per sherbimet kadastrale. Keto dy grante vijne vetem dhjete muaj pas anetaresimit te Kosoves ne kete institucion financiar nderkombëtar.   http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5353686,00.html 

Investimet në kthim dhe shtëpitë e boshatisura në Kosovë

2 mars 2010, Dojce Vele. Sipas të dhënave të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, deri më tani në Kosovë janë kthyer rreth 20 mijë të zhvendosur të të gjitha përkatësive etnike.  Ndërsa, brënda vitit 2010 parashihet kthimi i 2000 familjeve të tjera, kryesisht të komunitetit serb. Mirëpo, krahas investimeve në kthim, shumica e shtëpive ngelen të boshatisura.    Trembëdhjetë familje serbe të komunës së Vushtrisë, janë vetëm disa nga përfitueset e projekteve të qeverisë së Kosovës për kthimin, të cilave me 400 mijë euro nga buxheti i Kosovës, iu ndërtuan… Read More