Bonjakët e dëshmorëve dhe martirëve

12 shkurt 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Sipas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenje Sociale të Kosovës, janë gjithsejt 740 fëmijë bonjakë në të gjitha qendrat e Kosovës, shumica prej të cilëve pa të dy prindërit kanë ngelur si pasojë e luftës.

 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *