Lypës nga Shqipëria

10 shkurt 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Sipas Departamentit për Qështje të Komunitetit në Policinë e Kosovës, afro 80 per qind prej lypësve vinë nga Shqipëria. Arsyeja me e shpeshtë e cila I tërheq ata kah Kosova është shpresa për gjetjen e një vendpunimi, në mungesë të të cilit kërkimi I lëmoshës mbetet e vetmja mënyrë për të mbijetuar.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5245055,00.html 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *