Foshnjat e braktisura dhe kërkesat për adoptim

3 shkurt 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Sipas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenje Sociale të Kosovës, brënda vitit në Kosovë braktisën rreth 60 foshnja. Nga ana tjetër, numri I kërkesave për adoptim është në rritje dhe familjet adoptuese ankohen për pritje të gjata. Gjatë dhjetëvjecarit të fundit në Kosovë jane bërë vetëm dhjetë adoptime ndërkombtare.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5221085,00.html

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *