Si jetojnë romët e kthyer nga Gjermania

27 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Sipas Zyres Federale për Migrim dhe Refugjatë me seli në Nyrnberg, që nga përfundimi I luftës e deri më tani nga Gjermania në Kosovë jane kthyer 9,800 romë. Por, si jetojne ata pas kthimit dhe sa e kanë gjetur ata veten serish në Kosovë.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5191299,00.html

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *