Varësia nga drogat dhe përpjekjet për shkëputje

21 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Narkomania në Kosovë është fenomen në rritje. Mirëpo, asnjë institucion nuk ka të dhëna të sakta për përdoruesit e drogës e as për sasinë e konsumimit të drogës në Kosovë. Përdorues të drogave janë të të gjitha grupmoshave, përfshirë këtu edhe grupmoshat 14 deri në 16 vjec.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5152445,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *