Rritet numri i shkurorëzimeve në Kosovë

20 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Edhepse në krahasim me vendet perëndimore dhe ato të rajonit, numri i shkurorëzimeve në Kosovë është më i vogël, fenomeni vazhdin të jetë aktual dhe në rritje. E, se cilat janë arsyet më të shpeshta të shkurorëzimit në Kosovë.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5150215,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *