Lypës të vegjël ka në cdo qendër të Kosovës

15 janar 2010, Dojce Vele & Radio Kosova, Në cdo qendër të Kosovës vërehen fëmijë të cilët shtyhen nga prinderit apo persona të tjerë që të kërkojnë lemoshë,.Policia e Kosovës e mbështetur nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka lancuar projektin “Të Drejtat e Fëmijëve-Largimi i lëmoshëkërkuesve” i cili po implementohet anembanë Kosovës. Projekti ka për qëllim identifikimin e fëmijëve që kërkojnë lëmoshë si dhe rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5134497,00.html 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *